background

სხვა

კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების შესარჩევად

კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების შესარჩევად

განცხადება ფორმების მიღებაზე

 

ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო- იმერეთის რეგიონული ჰაბი აცხადებს კონკურსს იმერეთის მხარეში სამოქალაქო საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების შესარჩევად მათი სტრუქტურული გაძლიერების მიზნით.

კონკურსის შედეგად შერჩეული ორგანიზაციების მხარდაჭერა მოხდება ორგანიზაციის შიდა მართვის დოკუმენტის შემუშავების, სტრუქტურის ჩამოყალიბების, სტრატეგიული დაგეგმვისა და ორგანიზაციის მართვის მიმართულებით.

შერჩეული ორგანიზაციების მხარდაჭერასა და გაძლიერების პროცესში მონაწილეობას მიიღებს კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციები[1]. პროექტი არ ითვალისიწნებს რაიმე ტიპის ფინანსურ ინტერვენციას.

კონკურსი ცხადდება პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის" ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

კონკურსის მიზანი

კონკურსი მიზნად ისახავს იმერეთის მხარეში სამოქალაქო საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების, განსაკუთრებით ახლადშექმნილი ორგანიზაციების განვითარების მხარდაჭერას.

სამიზნე ჯგუფი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • იმერეთის მხარეში მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოებრივ და სათემო ორგანიზაციებს;
  • უპირატესობა მიენიჭება იმერეთის მხარეში ახლადშექმნილ სამოქალაქო საზოგადოებრივ და სათემო ორგანიზაციებს, რომლებიც საჭიროებენ განვითარების მხარდაჭერას.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტები

  • სგანაცხადის ფორმა; (დანართი 1)
  • საკუთარი ხედვა, რომელიც ასახავს შემდეგ  მიმართულებას: ა) შესაბამის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო საზოგადოების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება (შესაძლებლობები და გამოწვევები); ბ) შემოთავაზებები ხელშესახები მიზნების შესახებ, რომელთა მიღწევა შესაძლებელია ორგანიზაციის მიერ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში; გ) წარმოდგენა  რეგიონული ჰაბის როლზე დასახული მიზნების მიღწევის პროცესში.
  • ორგანიზაციის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის დამადასტურებელო დოკუმენტი - ამონაწერი;

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასების საფუძველზე, ორგანიზაცია ჩაატარებს ინდივიდუალურ გასაუბრებებს ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან.

 

შერჩევის კრიტერიუმი
გადაწყვეტილება მიიღება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

განაცხადის ფორმა

  • 0-5 ქულა*

ხედვა

  • 0-5 ქულა*

 

* 0 – არ არის მოცემული 1- ძალიან სუსტია, არადამაკმაყოფილებელია 2 – სუსტია,  3 – დამაკმაყოფილებელია; 4 – ძლიერია; 5 – ძალიან ძლიერია. ჯამში, განმცხადებელმა ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს მინიმუმ 8 ქულა

განაცხადის ფორმა (დანართი 1), მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად 2022 წლის 25 მარტის 18:00 საათამდე უნდა გამოგზავნოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე: ldageorgiakutaisi@gmail.com

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო იტოვებს უფლებას არ შეარჩიოს არცერთი ორგანიზაცია და თავიდან გამოაცხადოს კონკურსი.

 

 

ვადები

 

 

საქმიანობის აღწერა

ვადა

1

კონკურსის გაზიარება

23 თებერვალი, 2022

2

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა

25 მარტი, 2022

3

ინდივიდუალური ინტერვიუები

29 მარტი, 2022

4

ორგანიზაციის შერჩევა

31 მარტი, 2022

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო (LDA Georgia )

მის.: ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა #111, 4600

ელ.ფოსტა: Ldageorgiakutaisi@aldaintranet.org

ნომერი: +995 0 431 24 24 02

კონკურსის კომპონენტთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ პროექტის კოორდინატორის ასისტენტს: მარიამ ამბროლაძე - 557 36 62 68

იხილეთ დანართი 1

 

 

 


[1] საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC)

 


კომენტარები
logo

ორგანიზაციის სტრაგეტიის ერთ-ერთი მიმართულებაა თვითმმართველობების გაძლიერება და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების განვითარება, თვითმმართველი ერთეულების ეფექტური ფუნქციონირების მიზნით.

ოფისის მისამართი
  • ქუთაისი / წერეთლის ქუჩა №111
ჩვენი ტელეფონის ნომერი